Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 37 Cơ thể: Mặt

Từ vựng

Tai
Oreja (la)
Miệng
Boca (la)
Răng
Dientes (los)
Lưỡi
Lengua (la)
Môi
Labios (los)
Hàm
Mandíbula (la)
Cằm
Barbilla (la)
Cổ
Cuello (el)
Họng
Garganta (la)