Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 34 Đối lập: Nhiều hơn/ít hơn

Từ vựng

Nhiều hơn
Más
Ít hơn
Menos
Đúng
Correcto
Sai
Incorrecto
Hạnh phúc
Feliz
Buồn
Triste
Sạch
Limpio
Bẩn
Sucio
Còn sống
Vivo
Chết
Muerto
Muộn
Tarde
Sớm
Temprano