Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 33 Đối lập: Chậm/nhanh

Từ vựng

Chậm
Despacio
Nhanh
Rápido
Trống, đói
Vacío
Đầy, no
Lleno
Xinh đẹp
Bonito
Xấu xí
Feo
Ồn ào
Ruidoso
Yên lặng
Callado
Mạnh
Fuerte
Yếu
Débil
Sự thật
Verdad
Lời nói dối
Mentira
Cứng
Duro
Mềm
Suave