Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 31 Đối lập: Dễ/khó

Từ vựng

Dễ
Fácil
Khó
Difícil
Như nhau
Mismo
Khác nhau
Diferente
Kéo
Jale
Đẩy
Empuje
Ít
Poco
Nhiều
Muchos
Dài
Largo
Ngắn
Corto
Không có cái nào
Nada
Một cái gì đó
Algo