Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 30 Đối lập: To/nhỏ

Từ vựng

To
Grande
Nhỏ
Pequeño
Cao
Alto
Thấp
Bajo
Trẻ
Joven
Già
Viejo
Gầy
Flaco
Béo
Gordo
Lên
Arriba
Xuống
Abajo
Câu hỏi
Pregunta
Trả lời
Respuesta