Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 25 Thời gian: các tháng trong năm

Từ vựng

Các tháng trong năm
Los meses del año
Tháng Giêng
Enero
Tháng Hai
Febrero
Tháng Ba
Marzo
Tháng Tư
Abril
Tháng Năm
Mayo
Tháng Sáu
Junio
Tháng Bảy
Julio
Tháng Tám
Agosto
Tháng Chín
Septiembre
Tháng Mười
Octubre
Tháng Mười một
Noviembre
Tháng Mười hai
Diciembre