Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 23 Con người: Bạn bè

Từ vựng

Hàng xóm
Vecino (el)
Anh bạn
Amigo (el)
Cô bạn
Amiga (la)
Bạn đã kết hôn bao lâu rồi?
¿Cuánto tiempo ha estado casado?
Cô ấy là bạn gái của anh phải không?
¿Es ella tu novia?
Anh ấy là bạn trai của cô phải không?
¿Es él tu novio?