Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 21 Con người: Quan hệ gia đình

Từ vựng

Mẹ kế
Madrastra (la)
Bố dượng
Padrastro (el)
Chị em cùng bố khác mẹ hoặc cùng mẹ khác bố
Hermanastra (la)
Anh em cùng bố khác mẹ hoặc cùng mẹ khác bố
Hermanastro (el)
Bố chồng
Suegro (el)
Mẹ chồng
Suegra (la)
Anh rể
Cuñado (el)
Chị dâu
Cuñada (la)