Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 20 Con người: Các thành viên trong gia đình

Từ vựng

Con người
Gente (la)
Mẹ
Madre (la)
Cha
Padre (el)
Anh trai
Hermano (el)
Chị gái
Hermana (la)
Con trai
Hijo (el)
Con gái
Hija (la)
Cháu trai
Sobrino (el)
Cháu gái
Sobrina (la)
Ông nội
Abuelo (el)
Bà nội
Abuela (la)