Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 17 Chỉ Dẫn: Xuống dưới sảnh

Từ vựng

Ngay phía trước
Recto
Ở phía sau
Atrás
Tới phía trước
Al frente
Bên trong
Adentro
Bên ngoài
Afuera
Đây
Aquí
Đó, kia
Allá
Dọc theo bức tường
A lo largo de la pared
Quanh góc
A la vuelta de la esquina
Tại bàn
En el escritorio
Trong hàng
En la fila
Tầng dưới
Abajo
Tầng trên
Arriba
Dưới sảnh
Al fondo del pasillo