Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 16 Chỉ Dẫn: Hãy đến đây

Từ vựng

Cô ấy sẽ giúp bạn
La señora lo ayudará
Xin mời vào
Entre por favor
Ngồi xuống
Siéntese
Đến đây
Venga aquí