Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 6 Bắt đầu: Câu hỏi ngắn

Từ vựng

Khi nào?
¿Cuándo?
Ở đâu?
¿Dónde?
Cái nào?
¿Cuál?
Ai?
¿Quién?
Của ai?
¿De quién?
Tại sao?
¿Por qué?
Cái gì?
¿Qué?
Làm thế nào?
¿Cómo?
Bao lâu?
¿Cuánto tiempo?
Bao nhiêu?
¿Cuánto?
Bạn có không?
¿Tiene?
Cho ai?
¿A quién?
Với những gì?
¿Con qué?