Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 5 Bắt đầu: Đại từ

Từ vựng

Tôi
Yo
Bạn
Ông ấy
Él
Bà ấy
Ella
Chúng tôi
Nosotros
Các bạn
Ustedes
Họ
Ellos
Của tôi
Mi
Của bạn
Tu
Của ông ấy
Su
Của bà ấy
Su
Điều này
Esto
Điều đó
Eso
Những này
Estos
Những đó
Esos