Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 4 Bắt đầu: Xin vui lòng và cảm ơn bạn

Từ vựng

Vui lòng
Por favor
Cảm ơn bạn
Gracias
Không có gì
De nada
Sức khỏe (sau khi ai đó hắt hơi)
Salud
Chúc mừng sinh nhật
Feliz cumpleaños
Chúc mừng
Felicitaciones
Chúc may mắn
Buena suerte
Tên của bạn là gì?
¿Cómo se llama?
Tên tôi là Maria
Me llamo María
Xin lỗi, tôi không nghe rõ tên bạn
Perdón, no escuché su nombre
Rất hân hạnh được gặp bạn
Mucho gusto
Bạn từ đâu tới?
¿De dónde es usted?
Tôi đến từ New York
Soy de Nueva York