Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 1 Bắt đầu: Xin chào

Từ vựng

Xin chào
Hola
Chào buổi sáng
Buenos días
Xin chào buổi chiều
Buenas tardes
Xin chào buổi tối
Buenas noches
Chúc ngủ ngon
Buenas noches
Bạn có khỏe không?
¿Cómo está?
Tôi khỏe, cảm ơn bạn
Bien, gracias
Còn bạn?
¿Y usted?
Chào mừng
Bienvenidos
Đó là một ngày đẹp trời
Es un día bonito
Chúc một ngày tốt đẹp
Tenga un buen día
Tạm biệt
Adiós
Hẹn gặp lại bạn sau
Hasta luego
Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai
Hasta mañana
Xin lỗi (khi va vào ai đó)
Perdón
Tôi có thể giúp gì bạn?
¿Puedo ayudarle?