Tiếng Việt Tiếng Nga Bài học 109 Bài học về từ vựng

Tiếng Nga :: Bài học 109. Máy tính: Từ chuyên ngành

loading

Từ vựng :: Tiếng Nga Tiếng Việt

Гостевая книга
Lưu bút
Корзина
Giỏ hàng
Группа новостей
Nhóm tin
Подписаться
Theo dõi
Исходящие сообщения
Thư gửi đi
Зашифрованная почта
Thư được mã hóa
Отправленные
Hộp thư đã gửi
Удаленные сообщения
Tin nhắn đã xóa
Входящие
Hộp thư đến
Исходящие
Hộp thư đi