Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 109 Máy tính: Từ chuyên ngành

Từ vựng

Lưu bút
Гостевая книга
Giỏ hàng
Корзина
Nhóm tin
Группа новостей
Theo dõi
Подписаться
Thư gửi đi
Исходящие сообщения
Thư được mã hóa
Зашифрованная почта
Hộp thư đã gửi
Отправленные
Tin nhắn đã xóa
Удаленные сообщения
Hộp thư đến
Входящие
Hộp thư đi
Исходящие