Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 108 Máy tính: thuật ngữ về thư điện tử

Từ vựng

Ngắt dòng tự động
Выравнивание текста
Không gian ảo
Киберпространство
Địa chỉ email
Адрес электронной почты
Sổ địa chỉ
Адресная книга
Người nhận
Получатель
Thư rác
Спам
Trả lời tất cả
Ответить всем
Tệp đính kèm
Прикрепленные файлы
Đính kèm
Прикреплять
Đầu đề tin nhắn
Заголовки сообщений
Tiêu đề
Тема