Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 107 Máy tính: Phụ kiện

Từ vựng

Bàn phím
Клавиатура
Nút
Кнопка
Máy tính xách tay
Ноутбук
Nút chuột
Кнопка мыши
Bàn di chuột
Коврик для мыши
Chuột
Мышь
Cơ sở dữ liệu
База данных
Bộ nhớ tạm
Буфер обмена