Tiếng Việt Tiếng Nga Bài học 105 Bài học về từ vựng

Tiếng Nga :: Bài học 105. Việc làm: thuật ngữ điều hướng

loading

Từ vựng :: Tiếng Nga Tiếng Việt

Назад
Quay lại
Вперед
Tiếp theo
Сохранить
Lưu
Скачать
Tải về
Щелчок мышью
Nhấp vào
Перетаскивать
Kéo
Отпускать
Thả
Обновленный
Đã cập nhật
Обновление
Cập nhật
Выпадающее меню
Trình đơn thả xuống
Стоп
Dừng lại