Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 105 Việc làm: thuật ngữ điều hướng

Từ vựng

Quay lại
Назад
Tiếp theo
Вперед
Lưu
Сохранить
Tải về
Скачать
Nhấp vào
Щелчок мышью
Kéo
Перетаскивать
Thả
Отпускать
Đã cập nhật
Обновленный
Cập nhật
Обновление
Trình đơn thả xuống
Выпадающее меню
Dừng lại
Стоп