Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 100 Văn phòng: Nội thất

Từ vựng

Bàn
Таблица
Giỏ giấy loại
Корзина для бумаг
Ghế
Стул
Loa
Громкоговоритель
Cờ
Флаг
Đây là bàn làm việc của anh ấy phải không?
Это его стол?
Tin nhắn
Сообщение
Đèn
Лампа
Ánh sáng
Свет