Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 99 Văn phòng: Bàn làm việc

Từ vựng

Tôi đang tìm một cái dập ghim
Я ищу степлер
Đinh ghim
Канцелярская кнопка
Bút chì
Карандаш
Sách
Книга
Giấy
Бумага
Sổ tay
Блокнот
Slide (Trang tài liệu thuyết trình)
Слайды
Lịch
Календарь
Cuộn băng keo
Скотч
Tôi cần tìm bản đồ
Мне нужно найти карту