Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 98 Văn phòng: Thiết bị

Từ vựng

Cái kéo ở đâu?
Где ножницы?
Cái gọt bút chì
Точилка для карандашей
Tôi cần một cây bút
Мне нужна ручка
Thước kẻ
Линейка
Phong bì
Конверт
Tem
Печать
Keo dán
Клей
Cục tẩy
Ластик