Tiếng Việt Tiếng Nga Bài học 97 Bài học về từ vựng

Tiếng Nga :: Bài học 97. Văn phòng: Trang thiết bị

loading

Từ vựng :: Tiếng Nga Tiếng Việt

Факс
Máy fax
Фотокопировальное устройство
Máy photo
Телефон
Điện thoại
Пишущая машинка
Máy đánh chữ
Компьютер
Máy tính
Экран
Màn hình
Этот принтер работает?
Máy in có hoạt động không?
Диск
Đĩa
Калькулятор
Máy tính