Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 97 Văn phòng: Trang thiết bị

Từ vựng

Máy fax
Факс
Máy photo
Фотокопировальное устройство
Điện thoại
Телефон
Máy đánh chữ
Пишущая машинка
Máy tính
Компьютер
Màn hình
Экран
Máy in có hoạt động không?
Этот принтер работает?
Đĩa
Диск
Máy tính
Калькулятор