Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 96 Bác sĩ: Nhờ giúp đỡ

Từ vựng

Uống 2 viên mỗi ngày.
Принимайте две таблетки в день
Bạn là y tá phải không?
Вы медсестра?
Bác sĩ có ở trong đó không?
Врач принимает?
Bạn là nữ ý tá phải không?
Вы медсестра?
Nó có nghiêm trọng không?
Это серьезно?
Tôi không biết tôi bị làm sao
Я не знаю, что со мной
Tôi bị mất kính
Я потерял очки
Bạn có thể thay chúng ngay được không?
Можете ли вы заменить их прямо сейчас?
Tôi có cần toa thuốc của bác sĩ không?
Нужен ли мне рецепт?
Có hiệu thuốc nào gần đây không?
Есть поблизости аптека?
Tôi cần một ít thuốc cảm lạnh
Мне нужно что-нибудь от простуды
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn
Спасибо за вашу помощь
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
Сколько я вам должен?