Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 90 Kỳ nghỉ: Động vật hoang dã

Từ vựng

Có rất nhiều ếch ở đây
Здесь много лягушек
Vịt
Утка
Đó là những con dê phải không?
Это козлы?
Vẹt có thể nói chuyện không?
Этот попугай умеет говорить?
Rùa nước
Черепаха
Khỉ
Обезьяна
Rắn có độc không?
Это ядовитая змея?
Thằn lằn
Ящерица
Chuột
Мышь
Cá sấu
Крокодил