Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 87 Ki nghỉ: Tôi cần

Từ vựng

Tôi sẽ đi bộ
Я собираюсь на прогулку
Tôi không cần xem tivi
Мне не нужно смотреть телевизор
Tôi không cần xem phim
Мне не нужно смотреть фильм
Tôi cần sử dụng máy tính
Мне нужно воспользоваться компьютером
Tôi cần sang đường
Мне нужно перейти улицу
Tôi cần tiêu tiền
Мне нужно потратить деньги
Tôi cần gửi qua đường bưu điện
Мне нужно отправить это по почте
Tôi cần đứng xếp hàng
Мне нужно стоять в очереди
Tôi không cần gửi tiền vào ngân hàng
Мне не нужно класть деньги в банк