Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 86 Kì nghỉ: Những điều tôi muốn làm

Từ vựng

Tôi thích chụp ảnh
Мне нравится фотографировать
Tôi thích chơi guitar
Я люблю играть на гитаре
Tôi không thích đan
Я не люблю вязать
Tôi không thích vẽ
Я не люблю рисовать
Tôi thích đọc
Я люблю читать
Tôi không muốn làm máy bay mô hình
Я не хочу делать модели самолетов
Tôi thích nghe nhạc
Я люблю слушать музыку
Tôi thích sưu tập tem
Мне нравится собирать марки
Tôi không thích hát
Я не люблю петь
Tôi thích vẽ
Я люблю рисовать