Tiếng Việt Tiếng Nga Bài học 86 Bài học về từ vựng

Tiếng Nga :: Bài học 86. Kì nghỉ: Những điều tôi muốn làm

loading

Từ vựng :: Tiếng Nga Tiếng Việt

Мне нравится фотографировать
Tôi thích chụp ảnh
Я люблю играть на гитаре
Tôi thích chơi guitar
Я не люблю вязать
Tôi không thích đan
Я не люблю рисовать
Tôi không thích vẽ
Я люблю читать
Tôi thích đọc
Я не хочу делать модели самолетов
Tôi không muốn làm máy bay mô hình
Я люблю слушать музыку
Tôi thích nghe nhạc
Мне нравится собирать марки
Tôi thích sưu tập tem
Я не люблю петь
Tôi không thích hát
Я люблю рисовать
Tôi thích vẽ