Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 85 Bãi biển: Tôi muốn tắm nắng

Từ vựng

Tôi muốn chơi lướt ván nước
Я хочу покататься на водных лыжах
Tôi muốn tắm nắng
Я хочу загорать
Tôi không muốn đi câu cá
Я не хочу идти на рыбалку
Tôi không muốn đi bơi
Я не хочу купаться
Tôi muốn đi đến công viên
Я хочу пойти в парк
Tôi muốn đi đến hồ
Я хочу поехать на озеро
Tôi không muốn đi cắm trại
Я не хочу идти в поход
Tôi muốn đi thuyền buồm
Я не хочу ходить под парусом
Tôi muốn đi chèo thuyền
Я хочу покататься на лодке
Tôi muốn trượt tuyết
Я хочу кататься на лыжах
Tôi muốn đi du lịch
Я хочу путешествовать