Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 84 Bãi biển: Cẩn thận sóng dội

Từ vựng

Bãi biển có nhiều cát không?
А пляж песчаный?
Có nhân viên cứu hộ không?
Там есть спасатель?
Trong mấy giờ?
В какие часы?
Có an toàn cho trẻ em không?
Это безопасно для детей?
Có an toàn để bơi ở đây không?
Здесь безопасно купаться?
Chúng tôi có thể bơi ở đây không?
Здесь можно купаться?
Nước có lạnh không?
А вода холодная?
Chúng tôi có thể lặn ở đây mà không gặp nguy hiểm không?
Нырять здесь безопасно?
Có sóng dội nguy hiểm không?
Здесь есть опасный откат прибоя?
Mấy giờ thì thủy triều lên?
Когда начинается прилив?
Mấy giờ thì thủy triều xuống?
Когда начинается отлив?
Có dòng nước mạnh nào không?
Здесь есть сильное течение?
Làm thế nào để tôi tới được đảo?
Как мне попасть на остров?
Có thuyền để đưa chúng tôi ra đó không?
Туда можно попасть на лодке?