Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 80 Bãi biển: Tắm nắng

Từ vựng

Tại bãi biển
На пляже
Tắm nắng
Загорать
Biển
Море
Sóng
Волна
Sand
Песок
Hoàng hôn
Закат
Đảo
Остров
Hồ
Озеро
Đại dương
Океан
Cảng
Порт
Vịnh
Залив
Bờ biển
Побережье
Thủy triều lên
Прилив
Thủy triều xuống
Отлив
Khăn
Полотенца