Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 68 Nhà hàng: Thanh toán

Từ vựng

Ăn
Есть
Uống
Пить
Tôi có thể nói chuyện với người quản lý không?
Могу я поговорить с управляющим?
Đây là cái gì?
Что это?
Hóa đơn
Счет
Tiền boa
Чаевые
Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không?
Могу ли я заплатить кредитной картой?
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
Сколько я вам должен?
Vui lòng cho xin hóa đơn
Счет, пожалуйста
Ông có thẻ tín dụng khác không?
У вас есть другая кредитная карта?
Tôi cần một tờ biên lai
Мне нужен чек
Nhà tắm ở đâu?
Где находится туалет?
Lối ra
Выход
Lối vào
Вход
Cảm ơn bạn vì đã phục vụ tốt
Спасибо за хорошее обслуживание