Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 65 Nhà hàng: Đồ ăn như thế nào?

Từ vựng

Bạn có thể lấy giúp tôi trái cây không?
Принесите, пожалуйста, фрукты.
Cái này bẩn quá
Это грязная
Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?
Можно воды, пожалуйста?
Món kia ngon thật
Это было вкусно
Nó có cay không?
Это острое?
Cá có tươi không?
Рыба свежая?
Chúng có ngọt không?
Они сладкие?
Chua
Кислый
Thức ăn bị nguội
Еда холодная
Nó bị nguội
Это холодное