Tiếng Việt Tiếng Nga Bài học 65 Bài học về từ vựng

Tiếng Nga :: Bài học 65. Nhà hàng: Đồ ăn như thế nào?

loading

Từ vựng :: Tiếng Nga Tiếng Việt

Принесите, пожалуйста, фрукты.
Bạn có thể lấy giúp tôi trái cây không?
Это грязная
Cái này bẩn quá
Можно воды, пожалуйста?
Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?
Это было вкусно
Món kia ngon thật
Это острое?
Nó có cay không?
Рыба свежая?
Cá có tươi không?
Они сладкие?
Chúng có ngọt không?
Кислый
Chua
Еда холодная
Thức ăn bị nguội
Это холодное
Nó bị nguội