Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 54 Quanh thành phố: Trong quán bar

Từ vựng

Tôi có thể mời bạn uống chút gì đó không?
Могу я угостить вас напитком?
Có phí vào cửa không?
Есть входная плата?
Làm ơn cho một bia
Пиво, пожалуйста
Tôi muốn một ly vang đỏ
Я хотел бы бокал красного вина
Loại bia nào?
Какой вид пива?
Vang trắng
Белое вино
Tôi cần một đồ uống
Мне нужно выпить
Bạn có muốn nhảy không?
Не хочешь потанцевать?
Có, tôi muốn nhảy
Да, я хочу танцевать
Tôi không muốn nhảy
Я не хочу танцевать
Tôi đang lo lắng
Я беспокоюсь
Tôi không tìm thấy bố tôi
Я не могу найти моего папу
Tôi bị lạc
Я потерялся
Xin vui lòng chờ tôi
Пожалуйста, подождите меня
Tôi cần cảnh sát
Мне нужна полиция
Cứu!
Помогите!