Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 37 Cơ thể: Mặt

Từ vựng

Miệng
Рот
Răng
Зубы
Lưỡi
Язык
Môi
Губы
Hàm
Челюсть
Cằm
Подбородок
Cổ
Шея
Họng
Горло