Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 35 Đối lập: Cũ/mới

Từ vựng

Старый
Mới
Новый
Thô
Грубый
Mịn
Гладкий
Dày
Толстый
Mỏng
Тонкий
Lạnh
Холодная (погода)
Nóng
Жаркая (погода)
Tất cả
Все
Không ai cả
Никто
Trước khi
До
Sau khi
После