Tiếng Việt Tiếng Nga Bài học Bài học về từ vựng

Tiếng Nga :: Bài học 32. Đối lập: Lạnh/nóng

loading