Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 31 Đối lập: Dễ/khó

Từ vựng

Dễ
Легкий
Khó
Трудный
Như nhau
Тот же
Khác nhau
Различный
Kéo
На себя
Đẩy
К себе
Ít
Несколько, немного
Nhiều
Много
Dài
Длинный
Ngắn
Короткий
Không có cái nào
Ничего
Một cái gì đó
Что-то