Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 30 Đối lập: To/nhỏ

Từ vựng

To
Большой
Nhỏ
Маленький
Cao
Высокий
Thấp
Низкий
Trẻ
Молодой
Già
Старый
Gầy
Худой
Béo
Толстый
Lên
Вверх
Xuống
Вниз
Câu hỏi
Вопрос
Trả lời
Ответ