Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 27 Thời gian: Mấy giờ rồi?

Từ vựng

Mấy giờ rồi?
Который час?
Vào mấy giờ?
Во сколько?
1 giờ
Сейчас час дня
9 giờ 45 phút
Сейчас без пятнадцати десять
Lúc 9:00
В 9:00
Buổi trưa
Полдень
Lúc 4 giờ
В 4:00
Nửa đêm
Полночь
Buổi sáng
Утро
Buổi chiều
После полудня
Buổi tối
Вечер
Ban đêm
Ночь