Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 26 Thời gian: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Từ vựng

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
Hôm nay là ngày gì?
Какой сегодня день?
Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2013
Сегодня 21 ноября 2013 г.
Tuần trước
На прошлой неделе
Tháng trước
В прошлом месяце
Tuần tới
Следующая неделя
Tháng tới
Следующий месяц
Năm tới
В будущем году
Đêm nay
Сегодня вечером
Đêm qua
Вчера вечером
Sáng ngày mai
Завтра утром
Ngày hôm kia
Позавчера
Ngày kia
Послезавтра
Cuối tuần
Выходные