Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 23 Con người: Bạn bè

Từ vựng

Hàng xóm
Сосед
Anh bạn
Друг
Bạn đã kết hôn bao lâu rồi?
Давно вы женаты?
Bạn đã kết hôn chưa?
Ты женат?
Cô ấy là bạn gái của anh phải không?
Она твоя девушка?
Anh ấy là bạn trai của cô phải không?
Он твой парень?