Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 19 Màu sắc

Từ vựng

Màu gì?
Какого цвета?
Là màu đỏ
Красного
Màu đen
Черный
Màu xanh dương
Синий
Màu xanh lá
Зеленый
Màu da cam
Оранжевый
Màu tím
Фиолетовый
Màu đỏ
Красный
Màu trắng
Белый
Màu vàng
Желтый
Màu xám
Серый
Màu vàng kim
Золотистый
Màu bạc
Серебристый