Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 16 Chỉ Dẫn: Hãy đến đây

Từ vựng

Xin chờ một lát
Минуточку
Đợi ở đây
Подождите здесь
Theo tôi
Следуйте за мной
Cô ấy sẽ giúp bạn
Она поможет вам
Mời vào
Войдите!
Xin mời vào
Входите, пожалуйста!
Ngồi xuống
Садитесь
Đến đây
Идите сюда
Chỉ cho tôi
Покажите мне