Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 10 Con số: 0 đến 10

Từ vựng

Số
Числа
1
один
2
два
3
три
4
четыре
5
пять
6
шесть
7
семь
8
восемь
9
девять
10
десять