Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 9 Bắt đầu: Cách biểu cảm

Từ vựng

Nhân tiện
Кстати
Ít nhất
По крайней мере
Cuối cùng
Наконец
Tuy nhiên
Однако
Do đó
Поэтому
Đừng lo lắng
Не волнуйтесь
Điều đó còn tùy
Как сказать
Tôi xin lỗi
Простите
Ngay bây giờ
Сейчас
Tôi không biết
Я не знаю
Như thế này
Таким образом