Tiếng Việt Tiếng Nga Bài học 9 Bài học về từ vựng

Tiếng Nga :: Bài học 9. Bắt đầu: Cách biểu cảm

loading

Từ vựng :: Tiếng Nga Tiếng Việt

Кстати
Nhân tiện
По крайней мере
Ít nhất
Наконец
Cuối cùng
Однако
Tuy nhiên
Поэтому
Do đó
Не волнуйтесь
Đừng lo lắng
Как сказать
Điều đó còn tùy
Простите
Tôi xin lỗi
Сейчас
Ngay bây giờ
Я не знаю
Tôi không biết
Таким образом
Như thế này