Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 6 Bắt đầu: Câu hỏi ngắn

Từ vựng

Khi nào?
Когда?
Ở đâu?
Где?
Cái nào?
Какой?
Ai?
Кто?
Của ai?
Чей?
Tại sao?
Почему?
Cái gì?
Что?
Làm thế nào?
Как?
Bao lâu?
Как долго?
Bao nhiêu?
Сколько?
Bạn có không?
К вас есть?
Cho ai?
Кому?
Với những gì?
С чем?