Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 5 Bắt đầu: Đại từ

Từ vựng

Tôi
Я
Bạn
Ты
Ông ấy
Он
Bà ấy
Она
Chúng tôi
Мы
Họ
Они
Của tôi
Мой
Của bạn
Ваш
Của ông ấy
Его
Của bà ấy
Ее
Điều này
Это
Điều đó
То
Những này
Эти
Những đó
Те