Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 3 Bắt đầu: Hãy nói chậm hơn

Từ vựng

Nói chậm
Говорите медленно
Tôi không hiểu
Не понимаю
Bạn có hiểu không?
Вы понимаете?
Chắc chắn
Конечно
Vui lòng nhắc lại
Повторите, пожалуйста
Một lần nữa
Снова
Từng từ một
Пословно
Chậm rãi
Медленно
Bạn nói như thế nào?
Как вы сказали?
Nó có nghĩa là gì?
Что это значит?
Bạn đã nói gì?
Что вы сказали?
Bạn có câu hỏi không?
У вас есть вопрос?