Tiếng Việt Tiếng Nga Bài học 3 Bài học về từ vựng

Tiếng Nga :: Bài học 3. Bắt đầu: Hãy nói chậm hơn

loading

Từ vựng :: Tiếng Nga Tiếng Việt

Говорите медленно
Nói chậm
Не понимаю
Tôi không hiểu
Вы понимаете?
Bạn có hiểu không?
Конечно
Chắc chắn
Повторите, пожалуйста
Vui lòng nhắc lại
Снова
Một lần nữa
Пословно
Từng từ một
Медленно
Chậm rãi
Как вы сказали?
Bạn nói như thế nào?
Что это значит?
Nó có nghĩa là gì?
Что вы сказали?
Bạn đã nói gì?
У вас есть вопрос?
Bạn có câu hỏi không?