Tiếng Việt Tiếng Nhật Bản Bài học 105 Bài học về từ vựng

Tiếng Nhật Bản :: Bài học 105. Việc làm: thuật ngữ điều hướng

loading

Từ vựng :: Tiếng Nhật Bản Tiếng Việt

modoru 戻る
Quay lại
susumu 進む
Tiếp theo
hozon suru 保存する
Lưu
etsuran suru 閲覧する
Lướt
daunroーdo ダウンロード
Tải về
jikkou suru 実行する
Thực hiện
kurikku クリック
Nhấp vào
doraggu ドラッグ
Kéo
doroppu ドロップ
Thả
koushin zumi 更新済み
Đã cập nhật
koushin 更新
Cập nhật
doroppudaunmenyuー ドロップダウンメニュー
Trình đơn thả xuống
teishi 停止
Dừng lại