Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 105 Việc làm: thuật ngữ điều hướng

Từ vựng

Quay lại
modoru 戻る
Tiếp theo
susumu 進む
Lưu
hozon suru 保存する
Lướt
etsuran suru 閲覧する
Tải về
daunroーdo ダウンロード
Thực hiện
jikkou suru 実行する
Nhấp vào
kurikku クリック
Kéo
doraggu ドラッグ
Thả
doroppu ドロップ
Đã cập nhật
koushin zumi 更新済み
Cập nhật
koushin 更新
Trình đơn thả xuống
doroppudaunmenyuー ドロップダウンメニュー
Dừng lại
teishi 停止