Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 104 Việc làm: Lướt internet

Từ vựng

Trang chủ
hoーmupeーji ホームページ
Tải lên
appu roーdo アップロード
Chọn
sentaku suru 選択する
Thư mục
foruda フォルダ
Thanh công cụ
tsuーru baー ツールバー
Quay trở lại
modoru 戻る
Dấu trang
okiniiri お気に入り
Tại (@)
attomaーku アットマーク(@)
Dấu gạch chéo (/)
surasshu スラッシュ(/)
Dấu hai chấm (:)
koron コロン(:)